Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 5-OIV pafta 756 Ada 360-361-362 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 10.03.2014 tarih ve 2014/127 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.05.2014 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 18.06.2014 Çarşamba gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.