Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 553 ada 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 137, 140, 142, 143 ve 144 parsellerin "Teknik Altyapı Alanı' na (Otopark)" alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 09.10.2013 tarih ve 2013/391 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclîsi'nin 21.11.2013 tarih ve 1238 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 16.12.2013 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.