Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi, H22-A-09-A-3-D pafta 770 ada 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 04.12.2013 tarih ve 2013/470 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.01.2014 tarih ve 53 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 18.02.2014 Salı gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyanın orjinalini indirmek için tıklayın