Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi H22-A-09-A-4-B, H22-A-09-A-4-C pafta 554 Ada 219, 238, 240 parsel nolu taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 12.05.2014 tarih ve 2014/199 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.06.2014 tarih ve 570 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 18.07.2014 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.