Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi H22A09A3C pafta 582 ada, 7 ve 82 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 05.06.2013 tarih ve 2013/ 252 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine gore uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.07.2013 tarih ve 815 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli imar planı Tadilati 16.08.2013 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.