Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi H22A09A4A ve H22A09A4B pafta 115 ada 1, 2, 3 parsel ve 116 ada 1, 24 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 03.09.2014 tarih ve 2014/318 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.11.2014 tarih ve 1229 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 12.12.2014 Cuma günü saat 08.00' den itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.