Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi H22A09A4C pafta 595 ada 7, 10, 11, 13, 14, 15, 596 ada 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 33, 34, 823 ada 228 ve 822 ada 225 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 09.09.2014 tarih ve 2014/342 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.11.2014 tarih ve 1229 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 12.12.2014 Cuma günü saat 08.00' den itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.