Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi H22A09B4D, H22A09B4C pafta 125 ada, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 53, 55, 59, 62, 63, 65, 68, 69 parseller ile ilgili 1/1000 olçekli imar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 02.05.2013 tarih ve 2013/ 212 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.07.2013 tarih ve 815 sayilı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli imar Planı Tadilatı 16.08.2013 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.