Gemlik ilçesi, Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi PApatya ve Menekşe Sokak üzerinde bulunan, H22A09a4C pafta, 852 ada, 142, 143, 144 nolu parsellerin bulunduğu alanı kapsayan plan değişikliği ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediyesi'nin 05.12.2012 tarih ve 2012/ M - 378 sayılı kararı ile 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediyesi'nin 23.05.2013 tarih ve 574 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 20.06.2013 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.