Gemlik İlçesi, Hisar H22A08D1D, H22A08D1C, H22A08D2D, H22A08D2C, H22A08C1D, H22A08D4A, H22A08D4B, H22A08D3A, H22A08D3B, H22A08C4A paftalar, Sanayi ve Depolama Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 04.06.2014 tarih ve 2014/225 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.09.2014 tarih ve 897 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 24.10.2014 Cuma günü saat 08.00' den itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.