Gemlik İlçesi, Hisar Mah. 4NIV 562 ada 103,132 ve 261 parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 12.10.2011 tarih ve 2011/M-341 sayılı karar ile ile kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.11.2011 tarih ve 911 sayılı karar ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı 21.12.2011 Çarşamba gününden itibaren Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.