Gemlik İlçesi, Hisar Mah., H22A08C4A pafta, 1210 ada 14 parsel, Engürücük Köyü, H22A08D3B pafta 1208 ada 5, 7, 9 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 14.02.2012 tarih ve 2012/ M-47 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15-03-2012 tarih ve 245 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 06.04.2012 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.