Gemlik İlçesi, Hisar Mah., H22A08D4A- 4D pafta, 617 ada, 78 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.01.2013 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 12.02.2013 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.