Gemlik İlçesi, Hisar Mah., H22A09D1B pafta, 198 ada, 38 ve 40 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 05.12.2012 tarih ve 2012/ M- 376 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21-02-2013 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 28.03.2013 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.