Gemlik İlçesi, Hisar Mah., H22A09D1B pafta, 204, 205, 206 ve 207 ada, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 47, 50, 51, 52, 53, 78, 82, 86, 87, 89, 97, 98 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 13.03.2012 tarih ve 2012/ M- 87 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19-04-2012 tarih ve 369 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 15.05.2012 Salı gününden itibaren Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Plan Değişikliği Numarası: 16051001- 100