Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi H22-A-09-A-1-B pafta 1283 Ada 1 nolu parselin batısındaki park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 09.04.2014 tarih ve 2014/168 sayıiı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.05.2014 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 18.06.2014 Çarşamba gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.