Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi H22A08C2A, H22A08C2B, H22A09D1A, H22A08C2D, H22A08C2C pafta 195 ve 562 noiu adaların bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 12.05.2014 tarih ve 2014/200 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.09.2014 tarih ve 1029 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 24.10.2014 Cuma günü saat 08.00' den itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.