Gemlik İlçesi, Hisar Mahallesi Küçükçukur Mevkii H22A08D2C pafta 616 ada 79 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 13.10.2014 tarih ve 2014/372 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.11.2014 tarih ve 1229 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 12.12.2014 Cuma günü saat 08.00' den itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.