Gemlik İlçesi, Küçükkumla Gemlik-Armutlu karayoluna bitişik ve parka alanı ile 10. mt' lik taşıt yolu kenarında H22A-09B-4B paftada 1 adet Trafo yeri 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 03.07.2013 tarih ve 2013/ 298 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.09.2013 tarih ve 1000 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 31.10.2013 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.