Gemlik İlçesi, Küçükkumla, H22-A-02-B-3-C pafta 505, 506, 507, 521, 522, 523, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 542, 543 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 06.11.2013 tarih ve 2013/418 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.01.2014 tarih ve 53 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 18.02.2014 Salı gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyanın orjinalini indirmek için tıklayın