Gemlik İlçesi, Küçükkumla H22-A-03-B-4-D pafta 4329-4320 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 06.03.2013 tarih ve 2013/119 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.05.2013 tarih ve 574 sayılı kararı ile onaylanmış olup Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 3077 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 05.05.2014 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.