Gemlik İlçesi, Küçükkumla H22A-03-D-1-C pafta 230 ada 9-10-14 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 04.12.2013 tarih ve 2013/468 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.02.2014 tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 10.03.2014 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.