Gemlik İlçesi, Küçükkumla, H22A02C2B pafta, 158 ada 1 parsel, 1337, 1338, 1339 ve 1349 parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 02.11.2011 tarih ve 2011/ M- 365 sayılı karar kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.01.2012 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı 17.02.2012 Cuma gününden itibaren Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.