Gemlik İlçesi, Küçükkumla, H22A03D1A pafta, 161 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, İl, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'rîın 05.09.2012 tarih ve 2012/ M- 287 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18- 10-2012 tarih ve 1033 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 22.11.2012 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.