Gemlik İlçesi, Küçükkumla., Şükrü Alemdar Mah., H22A03A3D pafta, 252 ada, 191, 192, 193, 194, 485, 486 ve 487 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 13.03.2012 tarih ve 2012/ M- 86 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19-04-2012 tarih ve 369 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 15.05.2012 Salı gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Plan Değişikliği Numarası: 16051001- 98