Gemlik İlçesi, Küçükkumla Yerleşim Alanı, H22A-03-D-1-A pafta 174 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 10.02.2014 tarih ve 2014/77 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.03.2014 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 08.04.2014 Salı gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.