Gemlik İlçesi, Küçükkumla Yerleşim Alanı, H22A-03-D-1-D pafta 186 ada 6 parsel ve 181 ada 17 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 11.11.2013 tarih ve 2013/438 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.02.2014 tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 10.03.2014 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.