Gemlik ilçesi, Kumsaz Mevkii 1/1000 ölçekli Gemlik ilave Uygulama imar Planı Gemlik Belediye Meclisi' nin 11.02.2013 tarih ve 2013/ 70 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine gore uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.07.2013 tarih ve 815 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli ilave Uygulama imar planı 16.08.2013 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.