Gemlik İlçesi, Kurşunlu, H22A11D3B pafta, Gündoğdu Köyü yolunun 15 mt.ye çıkarılmasına yönelik 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 07.11.2012 tarih ve 2012/ M- 347 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20-12-2012 tarih ve 1276 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 17.01.2013 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.