Gemlik İlçesi, Kurşunlu Mahallesi H22-A-11-C-3-A, H22-A-11-C-3-B ve H22-A-11-D-3- B pafta 148 ada 1 parsel, 207 ADA 1, 5, 6 parsel, 208 ada 1, 3, 4 parsel, 209 ada 3, 1001, 1008, 1009, 1482, 1483, 1486, 1487, 1646, 1649 ve 1674 parsel nolu taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 02.07.2014 tarih ve 2014/273 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22.07.2014 tarih ve 822 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 27.08.2014 Çarşamba günü saat 08.00' den itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.