Gemlik İlçesi, Kurtul Mahallesi Uygulama İmar Planı, Askı İtirazına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.08.2018 tarih ve 216 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.09.2018 tarih 2339 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 30.10.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız