Gemlik İlçesi, Orhaniye Mah., H22A08B2C, H22A09A1D pafta,, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 60, 61, 62, 63, 344, 373, 374, 901 nolu imar adaları ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 11.09.2012 tarih ve 2012/ M- 294 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15-11-2012 tarih ve 1170 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 17.12.2012 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.