Gemlik İlçesi, Orhaniye Mah. H22A09A1D, 348 ada 5-19 parseller ve 373 ada 63-67 parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi'nin 10.05.2011 tarih ve 2011/M-173 sayılı karar ile kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.12.2011 tarih ve 1011 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 23.01.2012 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.