Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi 913 ada 1 parselin "Park Alanı" na alınması ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 09.10.2013 tarih ve 2013/392 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.11.2013 tarih ve 1238 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 16.12.2013 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.