Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi H22A08B1B pafta 342 Ada 8, 35, 36, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53 olu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 12.05.2014 tarih ve 2014/198 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.06.2014 tarih ve 570 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 18.07.2014 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.