Gemlik İlçesi, Orhaniye Mahallesi Kumla sınırında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile "Eğitim Kampüs Alanı" olarak belirlenen alanda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Orhaniye Mahallesi Eğitim Kampüsü Alanı Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2013 tarih ve 1238 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 16.12.2013 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.