Gemlik İlçesi, Osmaniye H22A-09B-4B pafta 65 ada 27 ve 31 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 08.07.2013 tarih ve 2013/ 314 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.09.2013 tarih ve 1000 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 31.10.2013 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.