Gemlik İlçesi, Osmaniye Mah., 84 ada 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 10.01.2012 tarih ve 2012/ M- 29 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15-03-2012 tarih ve 245 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 06.04.2012 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.