Gemlik İlçesi, Osmaniye Mah., H22A09A2C pafta, 407 ada 15-16-17-18-19-20-21-43- 44-45 parseller, 408 ada 1-2 parseller ve 409 ada 1-2-3-8-9-10-12 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 11.02.2013 tarih ve 2013/ M- 92 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21-03-2013 tarih ve 324 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 15.04.2013 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.