Gemlik İlçesi, Osmaniye Mahallesi H22A09A3B pafta 1049 Ada 3 Nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 04.06.2014 tarih ve 2014/232 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.07.2014 tarih ve 729 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 27.08.2014 Çarşamba günü saat 08.00' den itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.