Gemlik İlçesi, Osmaniye ve Hamidiye Mahalleleri ile Cihatlı Köyü H22A-09B-3D, H22A- 09B-4B, H22A-09B-4C paftalarda Bölge Hastanesi 25 mt' lik yol ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisinin 08.07.2013 tarih ve 2013/ 308 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.09.2013 tarih ve 1000 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 31.10.2013 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.