Gemlik İlçesi, Sağlık Tesisi Alanı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi'nin 07.12.2011 tarih ve 2011 / M- 404 sayılı kararı kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.01.2012 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı 17.02.2012 Cuma gününden itibaren Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.