Gemlik İlçesi sınırları içerisinde yer alan yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, korozif ve toksik maddeler ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı İlave Plan Notu Gemlik Belediye Meclisinin 06.03.2013 tarih ve 2013/ M- 129 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18-04-2013 tarih ve 455 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 17.05.2013 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.