Gemlik İlçesi, Umurbey, 156 ada 5, 6,11 parselleri 186 ada 5, 6, 7 parseller, 187 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 08.07.2013 tarih ve 2013/311 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 23.01.2014 tarih ve 53 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 18.02.2014 Salı gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyanın orjinalini indirmek için tıklayın