Gemlik İlçesi, Umurbey, 30K1C pafta, 143 ada 2 parsel İle ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 04.01.2012 tarih ve 2012/ M-17 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kararı kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15-03-2012 tarih ve 245 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 06.04.2012 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.