Gemlik İlçesi, Umurbey 7290 ve 7289 parsellerde çekme mesafeleri değişikliği ile ilgili 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 09.10.2013 tarih ve 2013/389 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2013 tarih ve 1238 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 16.12.2013 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.