Gemlik İlçesi, Umurbey H22A-09C-4A pafta 3667, 3668, 36703 3671, 3672, 3673 ve 3674 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 03.07.2013 tarih ve 2013/ 299 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.09.2013 tarih ve 1000 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 31.10.2013 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.