Gemlik İlçesi, Umurbey, H22A09B4D ve H22A09C1A pafta, 157 ada 1, 2, 3, 8 ve 187 ada 7 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli imar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 05.09.2012 tarih ve 2012/ M- 281 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18-10-2012 tarih ve 1033 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 22.11.2012 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.