Gemlik İlçesi, Umurbey, H22A09C2D pafta, 187 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20-09-2012 tarih ve 910 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 22.10.2012 Pazartesi gününden itibaren Belediyemiz İnternet sitesinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.