Gemlik İlçesi, Umurbey H22A09C4A pafta 3670-3671 parsellere parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 08.07.2014 tarih ve 2014/280 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.09.2014 tarih ve 897 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 24.10.2014 Cuma günü saat 08.00' den itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.